Arbeidsrett

Arbeidsrett gjelder de rettslige spørsmål som oppstår i og rundt et arbeidsforhold. Spørsmål om ansettelse, arbeidskontrakter, oppsigelse osv. er spørsmål som faller inn under arbeidsretten.

Vi bistår dere med arbeidsrettslige spørsmål.

Se våre artikler om teamet:

man sitting in front of computer
Photo by Marc Mueller on Pexels.com

Våre advokater med særlig erfaring på område:

Advokat Ingar Håland
Advokat Erik Bryn Tvedt