Advokatene

Erik Bryn Tvedt

Advokat

Advokat Tvedt har lang erfaring som advokat og har hatt sin bevilling siden 1988. Han bistår innenfor de fleste rettsområder, med særlig kompetanse innenfor familierett, arv/skifte, barnevern, strafferett og utlendingsrett. Han er autorisert megler etter barneloven.

Mail: tvedt@advjat.no
Tlf: 90 18 45 35

Jessica Nazareno Ellingsen

Advokat

Advokat Ellingsen har lang erfaring som advokat og har hatt bevilling siden 2012. Hun bistår innenfor områdene strafferett og barnevernsrett. Andre oppdrag tas ved kapasitet. Hun er med i styret i Advokatforeningen Vestfold krets og medlem i Forsvarergruppen.

Mail: ellingsen@advjat.no
Tlf: 92 65 85 10

Ingar Håland

Advokat

Advokat Ingar Håland har over 25 års erfaring som advokat og har hatt egen praksis i Sandefjord siden 1998. Han jobber hovedsakelig med spørsmål tilknyttet fast eiendom, kontraktsrett, personskade, arbeidsrett, agenturrett, erstatningsrett, arv, skifte og familierett.

Uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 1990.

Arbeidserfaring:

  • Dommerfullmektig/ kst. sorenskriver 1990 – 1992
  • Advokat i Advokatfirmaet Føyen & Co 1993 – 1995
  • Advokat i Fokus Bank, konsernjuridisk avd. 1995 – 1998
  • Egen advokatpraksis i Sandefjord 1998 – dags dato

Foreleser BI, Utdanningshuset og Nestor.

Mail: haaland@advjat.no
Tlf: 91 81 14 12

Heidi Olsen-Nalum

Advokat

Advokat Olsen-Nalum har bred juridisk erfaring, og har hatt advokatbevilling siden 2011. Hun bistår innenfor de fleste rettsområder, med særlig kompetanse innen utlendingsrett, forvaltningsrett, fast eiendom, håndverkertjenester, trygderett, nabotvister, familie- og arverett, samt barnerett. Hun er oppnevnt som nemndmedlem i Utlendingsnemnda (UNE).

Mail: olsen-nalum@advjat.no
Tlf: 41 76 01 02

Michelle Marques Foldnes

Advokat

Advokat Foldnes fikk sommeren 2017 sin fullmektigautorisasjon,
og har jobbet ved vårt kontor siden mai 2017. Foldnes fikk
høsten 2019 sin advokatbevilling.

Hun har studert ved universitet i Oslo.

Mail: foldnes@advjat.no

 

 

 

 

 

Julie Kristiansen

Advokatsekretær

Julie Kristiansen er sekretær som tar i mot alle henvendelser. Når du kommer til oss er det hun som tar i mot klienten, og gir den hjelpen som du kan ønske.

Kristiansen er utdannet advokatsekretær og regnskapskonsulent

Mail: kristiansen@advjat.no