Velkommen

Vi holder til i tradisjonsrike lokaler midt i Sandefjord sentrum. Det har vært advokatpraksis i våre lokaler siden 1988 som fortsettelser av to gamle, veletablerte advokatpraksiser i Sandefjord.

Aktuelt

– Barnevernets arbeidsmetode er svært uheldig når de på forhånd inntar et bestemt standpunkt, sier advokat Erik Bryn Tvedt.

Advokat Erik Bryn Tvedt bistår en far i en barnefordelingssak hvor mor får full økonomisk støtte fra barnevernet, til sak mot far for å begrense samværet og frata ham foreldreansvaret. Advokat Erik Bryn Tvedt reagerer på dette. Han mener at “det mest alvorlige er at barnevernet dekker alle omkostninger for den ene parten uten selv …

Hund fikk komme hjem

Adv. Flm Michelle Foldnes fikk i høst inn en sak som gjaldt forhåndsvarsel om avlivning/omplassering av hund. Bakgrunnen for saken var et tilfelle i sommer da hunden var bundet i hagen samtidig som eier var i hagen sammen med den. En person kom forbi på gaten på rulleski og hunden ble svært interessert i det …

«Jeg er forbauset over at barnevernet i Arendal i det hele tatt kunne finne på å anmelde dette»

Advokat Erik Bryn Tvedt var forsvarer til en kvinne som ble anmeldt for trussel mot barneverntjenesten. «Jeg er forbauset over at barnevernet i Arendal i det hele tatt kunne finne på å anmelde dette» Kvinnen ble frustrert og sint, etter at barnevernet over telefon besluttet at samværet med det ene barnet skulle opphøre helt, og …