Velkommen

Vi holder til i tradisjonsrike lokaler midt i Sandefjord sentrum. Det har vært advokatpraksis i våre lokaler siden 1988 som fortsettelser av to gamle, veletablerte advokatpraksiser i Sandefjord.

Aktuelt

Bedre i fengsel

En av våre klienter er en såkalt ureturnerbar utlending. Dette betyr i praksis at han ikke har noen rettigheter her i Norge. Han kan ikke jobbe, men får heller ikke sosial stønad. Dette er en uholdbar situasjon, og i strid med menneskerettighetene som Norge er bundet av. Les mer om saken i sb.no. (+ sak)