Erstatningsrett

Erstatningsretten er enkelt forklart de tilfellene der noen har voldt skade eller tap for andre og hatt skyld i det og blir erstatningsansvarlige. Erstatningsrettslige spørsmål kan dukke opp på mange forskjellige områder. F.eks ved en arbeidsulykke vil man ha krav på yrkesskadeerstatning. Spørsmål som kan oppstå er f.eks: Hva slags type erstatning har jeg krav på? Hvor mye erstatning kan jeg kreve? etv. Erstatningsretten kan være uoversiktlig og det er derfor lurt å få bistand til disse spørsmålene.

Våre advokater bistår deg dersom du har behov for bistand i erstatningsrettslige spørsmål.

Se våre artikler om temaet:

crop businessman giving contract to woman to sign
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com