Familierett

Familieretten gjelder alle de rettslige spørsmål som et familielivet skaper. Det er særlig to sett av regler som inntar den sentrale delen av familieretten. Dette er reglene om inngåelse og oppløsning av ekteskap/samboerskap og reglene barn og foreldre.

Spørsmål som kan oppstå er f.eks: Hvordan settes en ektepakt opp? Hvordan gjennomfører vi et skifte? Hvor skal barna bo? osv.

Våre advokater kan bistå deg med familierettslige spørsmål.

Se våre artikler om temaet :

family walking on path
Photo by Vidal Balielo Jr. on Pexels.com