Arv og skifte

Arv og skifte gjelder rettslige spørsmål som oppstår når noen dør samt spørsmål vedrørende opprettelse av testament og fremtidsfullmakt.
Spørsmål som kan oppstå er:
Foreligger et testament og hvordan tolkes det i så tilfelle?
Hvis det ikke foreligger testament, hva da?
Hvem er arvinger?

Vi bistår dere med alle spørsmål som oppstår i slike situasjoner.

Se våre artikler om teamet:

man hands waiting senior
Photo by Pixabay on Pexels.com