Barnevern

I Norge har vi barnevern som har i oppgave å sørge for at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. De fleste saker begynner med en bekymringsmelding til barnevernet hvorpå barnevernet agerer på den.

Dessverre opplever mange familier å bli tatt ifra sine barn. Våre advokater bistår i barnevernssaker. Dette er en viktig jobb som gjøres for å sørge for at ingen barn blir fratatt sin familie feilaktig.

Ta kontakt med oss om du trenger bistand i din barnevernssak

Se våre artikler om teamet

close up photography of teddy bear on wooden swing
Photo by suntorn somtong on Pexels.com