– Barnevernets arbeidsmetode er svært uheldig når de på forhånd inntar et bestemt standpunkt, sier advokat Erik Bryn Tvedt.

Advokat Erik Bryn Tvedt bistår en far i en barnefordelingssak hvor mor får full økonomisk støtte fra barnevernet, til sak mot far for å begrense samværet og frata ham foreldreansvaret.

Advokat Erik Bryn Tvedt reagerer på dette. Han mener at «det mest alvorlige er at barnevernet dekker alle omkostninger for den ene parten uten selv å være en part. De kunne vært hjelpeintervenient ved å delta på mors side. Da hadde de fulgt hovedforhandlingen i retten og vurdert den underveis. Og på den måten sett om det var grunnlag for forlik. Nå har de bare bestilt et resultat og betalt for det, sier advokat Tvedt.» (Tekst hentet fra artikkel i nettavisen.)

Saken er nå anket til lagmannsretten.

Du kan lese artikkelen i sin helhet her: https://www.nettavisen.no/nyheter/barnevernet-betaler-for-at-mor-skal-ta-far-til-retten-i-barnefordelingssak/3423864087.html

«Jeg er forbauset over at barnevernet i Arendal i det hele tatt kunne finne på å anmelde dette»

Advokat Erik Bryn Tvedt var forsvarer til en kvinne som ble anmeldt for trussel mot barneverntjenesten.

«Jeg er forbauset over at barnevernet i Arendal i det hele tatt kunne finne på å anmelde dette»

Kvinnen ble frustrert og sint, etter at barnevernet over telefon besluttet at samværet med det ene barnet skulle opphøre helt, og skal ha uttalt:

«Da må dere betale for det da».

Dette utsagnet ble hun dømt for i Aust-Agder tingrett.

Agder lagmannsrett har imidlertid kommet til motsatt konklusjon enn tingretten i Arendal.

Ifølge Agder lagmannsrett, er det ingen grunn for å straffe kvinnen for å ha sagt «Da må dere betale for det, da».

Lagmannsretten mener er det mulig å tolke disse ordene på mange forskjellige måter.

Retten trekker også frem den vonde situasjonen kvinnen befant seg i etter å ha blitt fratatt nok et barn.

For å lese mer klikk her: http://touch.agderposten.no/kjop-tilgang?aId=1.2507326 (krever + abonnement)