– Barnevernets arbeidsmetode er svært uheldig når de på forhånd inntar et bestemt standpunkt, sier advokat Erik Bryn Tvedt.

Advokat Erik Bryn Tvedt bistår en far i en barnefordelingssak hvor mor får full økonomisk støtte fra barnevernet, til sak mot far for å begrense samværet og frata ham foreldreansvaret.

Advokat Erik Bryn Tvedt reagerer på dette. Han mener at «det mest alvorlige er at barnevernet dekker alle omkostninger for den ene parten uten selv å være en part. De kunne vært hjelpeintervenient ved å delta på mors side. Da hadde de fulgt hovedforhandlingen i retten og vurdert den underveis. Og på den måten sett om det var grunnlag for forlik. Nå har de bare bestilt et resultat og betalt for det, sier advokat Tvedt.» (Tekst hentet fra artikkel i nettavisen.)

Saken er nå anket til lagmannsretten.

Du kan lese artikkelen i sin helhet her: https://www.nettavisen.no/nyheter/barnevernet-betaler-for-at-mor-skal-ta-far-til-retten-i-barnefordelingssak/3423864087.html

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: