NY ARVELOV – HVA NÅ?

Fra 1.1.2021 trådte ny arvelov i kraft. Hvilken betydning har dette? Og hvilke endringer betyr det for deg?

Først og fremst vil dette få stor betydning for dem som allerede har opprettet ektepakt og testament. Det vil være behov for å undersøke om disse nå er i strid med ny arvelov. Den nye arveloven har hatt som formål å forenkle prosessen rundt å lage testament, samt fleksibiliteten til arvelater ved fordeling av arven.

I den nye arveloven er følgende endringer gjort:
– Pliktdelsarven er økt ( fra 1 million til 1,5 million)
– Det er større muligheter til å fordele bestemte eiendeler
– Det er mulighet til å gi bort fast eiendom fra uskiftebo, men det må ikke stå i misforhold til den totale verdien av uskifteboet
– Retten til uskifte faller bort ved inngåelse av samboerskap
– Forenklet opprettelse av testamente
– Forenklet regel om avkortning i arv

Det er derfor fremover viktig å tenke på flere ting når man oppretter testament. Det er viktig at man tar stilling til om arveloven er dekkende for hvordan man vil at arven etter seg skal bli fordelt. Dersom den ikke er det vil det være behov for å sette opp et testament. Dersom du alt har satt opp et testament bør det gjennomgås for å sjekke om den må oppdateres i henhold til endringer i pliktdelsarven.

Begge delene kan våre flinke advokater hjelpe deg med. Ta kontakt med oss.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: