Fremtidsfullmakt – Hva det er, og hvorfor du trenger det

Du har kanskje hørt snakk om en såkalt «fremtidsfullmakt», og at dette er lurt å ha. Men hva er egentlig en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er definert i vergemålsloven slik:
«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»
*Fullmaktsgiver er deg selv, fullmektig er den du skriver fullmakten til.

Hva betyr så dette?
Det betyr at du gir fullmakt til noen dersom du i fremtiden ikke skulle være i stand til å ivareta dine interesser. Enkelt sagt betyr det at den/de persone(r) du har gitt fullmakt til kan handle på dine vegne. Dette er særlig aktuelt når man får sykehjemsplass. Fullmektigen vil i disse tilfeller ha anledning til å f.eks selge eiendom du eier. Dette avhenger selvfølgelig av hva du har gitt fullmakt til. Dersom man ikke har en fremtidsfullmakt vil ikke dette være mulig.

Ønsker du å opprette en fremtidsfullmakt eller har du spørsmål?
Ta kontakt med oss i dag!

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: