«Jeg er forbauset over at barnevernet i Arendal i det hele tatt kunne finne på å anmelde dette»

Advokat Erik Bryn Tvedt var forsvarer til en kvinne som ble anmeldt for trussel mot barneverntjenesten.

«Jeg er forbauset over at barnevernet i Arendal i det hele tatt kunne finne på å anmelde dette»

Kvinnen ble frustrert og sint, etter at barnevernet over telefon besluttet at samværet med det ene barnet skulle opphøre helt, og skal ha uttalt:

«Da må dere betale for det da».

Dette utsagnet ble hun dømt for i Aust-Agder tingrett.

Agder lagmannsrett har imidlertid kommet til motsatt konklusjon enn tingretten i Arendal.

Ifølge Agder lagmannsrett, er det ingen grunn for å straffe kvinnen for å ha sagt «Da må dere betale for det, da».

Lagmannsretten mener er det mulig å tolke disse ordene på mange forskjellige måter.

Retten trekker også frem den vonde situasjonen kvinnen befant seg i etter å ha blitt fratatt nok et barn.

For å lese mer klikk her: http://touch.agderposten.no/kjop-tilgang?aId=1.2507326 (krever + abonnement)

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: