Bedre i fengsel

En av våre klienter er en såkalt ureturnerbar utlending. Dette betyr i praksis at han ikke har noen rettigheter her i Norge. Han kan ikke jobbe, men får heller ikke sosial stønad. Dette er en uholdbar situasjon, og i strid med menneskerettighetene som Norge er bundet av.

Les mer om saken i sb.no. (+ sak)