Mekling

Ved vårt kontor tilbyr vi mekling hos Advokat Erik Bryn Tvedt. Bryn Tvedt har lang erfaring i mekling. Mekling er obligatorisk før man eventuelt tar ut sak for retten i barnelovssaker.

Ta kontakt med oss dersom dere ønsker time til mekling.

bench man couple love
Photo by RODNAE Productions on Pexels.com